smallImage

2.Wat heb ik nodig om een leerling aan te melden op een OPDC?

1. Een duidelijk beeld van de geboden ondersteuning, vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief plan (OPP), besproken met en ondertekend door de ouders. Hierbij moet duidelijk zijn wat de rol van de BPO-er en/of andere deskundigen is geweest. 

2. Een duidelijke motivering waarom u van mening bent dat de leerling het meest gebaat is bij een tijdelijke lesplaats op een OPDC. Hierbij gebruikt u de resultaten van de ondersteuning die u tot nu toe heeft geboden en de evaluaties hiervan. 

3. Een consultatie van de Koersconsulent. Tijdens deze consultatie neemt u het verhaal van de leerling door. U kunt aantonen waarom het ondersteuningsaanbod op school niet (meer) toereikend is en aangeven waarom u verwacht dat tijdelijk onderwijs in een OPDC-setting de leerling wel gaat helpen. De consulent bespreekt aan de hand van deze informatie met u eventuele alternatieve mogelijkheden. De Koersconsulent vervult de rol van poortwachter voor het aanvragen van een lesplaats OPDC. Komt u samen tot de conclusie dat een OPDC best tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan treedt de volgende procedure in werking.