Nationaal Programma Onderwijs

Ondersteuning Eenheid Zorg bij NPO-interventies

Scholen hebben in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs interventies in hun plannen opgenomen waarbij de Eenheid Zorg kan ondersteunen. Eenheid Zorg biedt leerlingen nieuwe kansen door te werken aan het inzicht in hun mogelijkheden en het versterken van hun vaardigheden.

Daarvoor hebben wij aanbod op het gebied van:

  1. De sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

door middel van diagnostisch- en/ of intelligentie onderzoek, individuele- en/of groepstrainingen, intensieve begeleiding van leerlingen en coaching of trainingen voor docenten.

Onderzoek:

Dyslexie-onderzoek

Dyscalculie-onderzoek

Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J)

Psychodiagnostisch onderzoek (PO)

Uitgebreid observatieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Begeleiding voor leerlingen:

ART (groepstraining) 

SOVA (groepstraining) 

Faalangstreductie (groepstraining) 

Comet-Training individueel of groepstraining

Meidenvenijn groepstraining

Intensief begeleidingstraject

CGT

EMDR

Voor docenten: 

Workshop "Werken met de Klassenscan"

Workshop "Werken met het OPP"

Scholing op het gebied van leer- en gedragsproblematiek (voorbeelden van scholingen zijn: psychopathologie in het onderwijs en het signaleren en omgaan met dyslexie en/of dyscalculie.)

Coaching

Advisering

  1. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Voor de versterking van het schoolondersteuningsteam (SOT) zijn de volgende medewerkers beschikbaar:

Heb je interesse in de genoemde items neem dan contact op met Stephanie Boutkan (SBoutkan@lmc-vo.nl)

Share post