smallImage

1.Hoe weet ik of mijn pupil in aanmerking komt voor een plaatsing bij een OPDC?

1.Hoe weet ik of mijn pupil in aanmerking komt voor een plaatsing bij een OPDC?

Wanneer een leerling om een of andere reden zijn draai in het reguliere onderwijs niet kan vinden, en daardoor zijn loopbaan op de huidige school (tijdelijk) niet kan voltooien, kan deze leerling, onder bepaalde voorwaarden, worden geplaatst op een OPDC. Op het OPDC wordt er samen met de leerling gewerkt aan de problematiek van het kind en aan het voorbereiden op een betere plek in de samenleving. Door middel van samenwerking tussen docenten en (ambulante) Jeugdhulpverleners van Stek Jeugdzorg kunnen de capaciteiten van een leerling worden uitgelicht en versterkt. Elk OPDC is min of meer gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep, Buiten het feit dat elke OPDC zijn eigen specifieke doelgroep heeft, zijn er tevens contra-indicaties opgesteld, op basis waarvan men kan besluiten de leerling niet toe te laten in het traject. Algemeen genomen hebben de jongeren die op een OPDC geplaatst worden de volgende probleemkenmerken:

• dreigende uitval; 
• complexe leer- maar vooral gedragsproblematiek; 
• meervoudige problematiek blijkend uit een indicatiestelling van de schoolmaatschappelijk werker en getoetst door Bureau Jeugdzorg; 
• soms delinquent of vertoont crimineel gedrag;
• Zwangerschap en/of aan seksualiteit gerelateerde problematiek zoals slachtoffers van Loverboys, prostitutie etc.