THEATER ALS MIDDEL

Sinds de oprichting van het OPDC werken wij met de methodiek THEATER ALS MIDDEL.

Het spelen van rollenspellen blijkt een bijzonder krachtig middel om onze leerlingen inzicht te geven in hun eigen gedrag.

De lessen worden gegeven door René Koenegras, grondlegger van de methodiek.

www.theateralsmiddel.org

 

Doelstelling

Aanleren van sociale vaardigheden en observeren van gedrag. 

Leerlingen inzicht geven in hun kwaliteiten wat betreft sociale vaardigheden met als doel dat zij deze gaan gebruiken in het dagelijks leven.

 

TAM besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

De voorwaarden die nodig zijn om theater te maken ( accent op samenwerking), ontdekken van eigen mogelijkheden en beperkingen.

Weerbaar zijn, omgaan met autoriteit en leren kritiek geven/ verwerken, werken in een groep, improviseren, herkennen van emoties/ omgaan met emoties, verbale en non-verbale communicatie, nee kunnen zeggen, omgaan met problemen, zelfstandig werken, solliciteren, seksualiteit, agressie beheersing, versterken van zelfvertrouwen, beginnen van een gesprek.

 

In onder andere rollenspellen worden deze vaardigheden in een veilige setting geoefend.

Share post