Werken als GZ Psycholoog

Als GZ-psycholoog bij het Expertise Centrum maak je deel uit van een multidisciplinair team. Onze werkdag begint vaak met het bekijken en verdelen van de nieuwe aanmeldingen. Is de problematiek passend bij wat wij kunnen bieden? Is het dossier voldoende duidelijk of hebben wij nog extra informatie nodig? Wat is er eigenlijk het best passend op dit moment, een onderzoek of juist behandeling?

Verder doen we veel diagnostiek en behandeling bij leerlingen die zijn vastgelopen, door diverse redenen zoals bijvoorbeeld boosheid, concentratieproblemen, depressie, angst, somberheid, rouwverwerking of trauma. Ons team is onder andere geschoold in cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance en Commitment Therapy (ACT) en Eyemovement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Met de laatst genoemde vorm van therapie kunnen in vrij korte tijd goede resultaten behaald worden bij trauma's en negatieve ervaringen. 

Verder coachen we collega's en begeleiden we (startende) collega's en stagiaires. Wanneer er bijvoorbeeld een diagnose gesteld wordt bij een leerling, kijken wij of aan alle criteria wordt voldaan en of dit ook duidelijk beschreven wordt in het diagnostische verslag waardoor het voor ouders en school goed te begrijpen is. Ook geven we diverse trainingen, zoals op het gebied van sociale vaardigheden (SOVA), agressie regulatie (ART), faalangst en seksuele weerbaarheid en veilig omgaan met social media. Verder helpen we collega's met vragen of ingewikkelde casuïstiek, geven we advies en denken we graag mee met de scholen op gebied van indicatiestelling en wat het best passend is voor een (vastgelopen) leerling. Kortom een dynamische en veelzijdige functie waarin geen werkdag hetzelfde is!

Share post