Werken als begeleider passend onderwijs

Margreet Friele is begeleider passend onderwijs op VMBO -scholen van het LMC-VO. Zij adviseert scholen over de extra ondersteuning die zij een leerling kunnen bieden. Waar nodig ondersteunt zij de leerling zelf.

Praktische handvatten
" Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft spelen allerlei mensen in de school daarin een rol. Om te beginnen de mentor/ coach en de docenten. Zij willen handvatten hebben om hun leerling zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Als begeleider passend onderwijs draag ik dat soort handvatten aan.
Meestal zijn drie praktische ,concrete handvatten voldoende. Rekening houdend met het niveau en de groei & ontwikkeling van deze specifieke leerling. Als je drie dingen echt goed doet en volhoudt, kun je al ontzettend veel bereiken. Scholen realiseren zich steeds beter dat kinderen leerrecht hebben, ook (dreigende) thuiszitters. Leerlingen observeren in hun klas, bij een vakdocent of hun mentor/coach hoort bij mijn werk. Docenten versterken in hun pedagogische en didactische kwaliteiten geeft daarbij houvast in begeleidingen. Evenals in gesprek gaan met ouders, altijd met de mentor/coach. Ik kan adviseren en meedenken hoe scholen leerlingen binnenboord kunnen houden. Daarbij sluit ik altijd aan bij de kracht van het kind,wat lukt hem/haar WEL. En bij de kracht van het team. Dat is de basis om op te bouwen! "

Share post