smallImage

3.Wat zijn de kosten van een plaatsing bij een OPDC?

Zoals beschreven in het Convenant inzake OPDC Rotterdam wordt plaatsing van een leerling op een OPDC in rekening gebracht.
Per plaatsing is dit bedrag € 2.000,- tot en met 13 weken opvang in een OPDC. 
Vervolgens zal er in overleg met de toeleverende school iedere week € 170,- in rekening worden gebracht.