smallImage

Algemene informatie OPDC

Toelating tot het OPDC Rotterdam

Wanneer een leerling (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft die de school niet kan bieden, kan deze leerling, onder bepaalde voorwaarden, worden geplaatst op het OPDC. Belangrijk hierbij is de verwachting dat de leerling na verblijf op het OPDC kan terugkeren in het reguliere onderwijs.

De school neemt in dat geval contact op met de consulent van het samenwerkingsverband Koers VO. Op basis van het dossier dat de school aanlevert en dat in ieder geval bestaat uit het door ouders en leerling ondertekende Ontwikkelings Perspectief Plan en het Diagnostisch Beeld zal de consulent een advies uitbrengen naar de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid. Deze beslist over de toelating tot het OPDC.

De procedure voor toelating is te vinden op de website van Koers VO: 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2016/03/2016-03-10-Procedure-OPDC-in-het-kort.pdf

Onderwijsprogramma en lestijden

Het uitgangspunt van het OPDC Rotterdam is het recht op adequaat onderwijs en zorg op maat. Dit betekent dat onderwijs en hulpverlening aan moeten sluiten op de vraag en mogelijkheden van de leerling. Het doel hierbij is dat de leerling een eigen plek in de samenleving kan verwerven en daarbij zelf verantwoordelijkheid leert te dragen. Tijdens het traject krijgt de leerling onderwijs met een rooster van 32 uur. Het traject op een OPDC Rotterdam duurt "zo kort als mogelijk, zo lang als nodig". De beschikking wordt afgegeven voor 13 weken.

De lestijden zijn dagelijks van 8.30-15.00 uur. Het OPDC Rotterdam is gecertificeerd als ‘gezonde school’. Elke dag starten de leerlingen met een gezond ontbijt op school. De ontbijtsetting is een goede manier om de leerlingen sociale vaardigheden bij te brengen en/of te oefenen.

De leerlingen volgen na het ontbijt, in klassen van maximaal 13 leerlingen, de eigen vakken vanuit hun eigen studieboeken, zodat ze zoveel mogelijk in de pas blijven lopen met de leerlingen op hun eigen school. Ruim de helft van de lessen bestaat uit schoolvakken en verder wordt tijd ingeruimd voor activiteiten als: ‘Choice’, ‘Theater als middel’ en diverse trainingen die door de hulpverlening en/of docent worden gegeven zoals 'Rots en Water', ‘Vriendentraining’, ‘Grenzentraining’ en 'ART’.

De meldende school blijft altijd verantwoordelijk voor de leerling tijdens het verblijf op het OPDC. De school levert werkplanners en toetsen, corrigeert en becijfert deze en neemt na een evaluatief eindgesprek de leerling weer op, of zorgt voor inschrijving bij een andere, vergelijkbare school, die past bij het leerniveau van de leerling.

Om uw kind of leerling beter te informeren over het OPDC, kunt u hier de folder voor leerlingen downloaden.