smallImage

Toelating tot het OPDC Rotterdam

Wanneer een leerling zijn draai in het reguliere onderwijs niet kan vinden en het ondersteuningsaanbod van de school niet toereikend is, waardoor de leerling zijn schoolloopbaan (tijdelijk) niet kan volgen, kan deze leerling, onder bepaalde voorwaarden, worden geplaatst op een OPDC.

Op het OPDC wordt er samen met de leerling gewerkt aan de problematiek van het kind en aan het voorbereiden op een betere plek in de samenleving. Door middel van samenwerking tussen docenten en (ambulante) Jeugdhulpverleners van Enver kunnen de capaciteiten en mogelijkheden van een leerling worden uitgelicht en versterkt. Algemeen genomen hebben de jongeren die op een OPDC geplaatst worden de volgende probleemkenmerken:
- dreigende langdurige uitval;
- complexe leer- maar vooral gedragsproblematiek;
- meervoudige problematiek blijkend uit een indicatiestelling van de schoolmaatschappelijk werker en getoetst door Bureau Jeugdzorg;
- soms delinquent/crimineel;
- zwangerschap en/of aan seksualiteit gerelateerde problematiek zoals slachtoffers van "Loverboys", prostitutie etc.

De consulent(e) van Koers-VO vervult de rol van poortwachter voor het aanvragen van een lesplaats OPDC. Meer informatie m.b.t. tot een aanmelding voor het OPDC kunt u vinden in de folder van Koers-VO of u kunt bellen met Bureau Koers-VO, telefoonnummer 010- 4842576.

Download hier de folder voor aanmeldende scholen.