smallImage

5.7. Positieve groepsvorming

Het doel van de training is om een positieve sfeer neer te zetten in de klas en in zo’n sfeer in discussie te gaan met de klas over verschillende onderwerpen die aan bod komen.

Doelgroep
Klassen in het voorgezet onderwijs waarbij de groepsvorming een aandachtspunt is. 

Opzet
De positieve groepsvorming wordt gestimuleerd middels diverse actieve opdrachten waarbij de leerlingen elkaar beter leren kennen en meer begrip voor elkaar ontwikkelen. Thema's die aan de orde kunnen komen zijn: geloof, cultuur, verschillen tussen mensen, respect, homoseksualiteit, goed/kwaad (stelen), met elkaar omgaan, pesten, acceptatie, vertrouwen. Tijdens de discussies die plaatsvinden kan steeds teruggegrepen worden op de positieve kwaliteiten van iedere leerling die ze eerder in de les hebben bedacht en opgeschreven.

De training wordt gegeven door 1 trainer samen met de mentor van de klas.

Duur/frequentie
Dit is afhankelijk van de problematiek van de groep en het programma zal op maat gemaakt worden.