smallImage

5. Trainingen en begeleiding (voor leerlingen)

Het Expertisecentrum biedt verschillende groepstrainingen voor leerlingen aan. De trainingen zijn gericht op verschillende soorten (internaliserende en externaliserende) problematiek.
- De ART (Aggression Replacement Training)
- Faalangstreductietraining
- Examenvreestraining
- Rots en Water
- De SoVa-training (Sociale Vaardigheidstraining)
- (Seksuele) Weerbaarheidstraining
- Positieve groepsvorming

De trainingen vinden plaats op het Expertisecentrum Eenheid Zorg, Slaak 45 te Rotterdam. Mocht het wenselijker zijn om de training op locatie te geven, bijvoorbeeld bij het hebben van meerdere leerlingen voor een training, kan er een aparte offerte opgemaakt worden.

Aanmelding training
Om een leerling aan te melden voor één van onze trainingen, dient u onderstaand formulier in te vullen en aan ons te retourneren.

Intakeformulier Training

Individueel intensief begeleidingstraject
Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt individuele psychologische begeleidingstrajecten. Dit zijn trajecten waarbij ingegaan wordt op de individuele hulpvraag van een leerling.

Aanmelding intensief begeleidingstraject
Om een leerling aan te melden voor het begeleidingstraject, dient u onderstaand formulier in te vullen en aan ons te retourneren.

Intakeformulier Intensief begeleidingstraject