smallImage

3.4 Sociaal-emotioneel onderzoek (beknopt)

NPV-J (Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Junior)
Met deze zelfrapportage vragenlijst worden enkele hoofddimensies van de persoonlijkheid gemeten om op grond daarvan het gedrag van een leerling te voorspellen.

Afname onderzoek
Testafname 20 tot 30 minuten, scoren en beschrijving schaalbetekenis 30 minuten.

Aanmelding
Om een leerling aan te melden voor een onderzoek dient u twee formulieren in te (laten) vullen en aan ons te retourneren, namelijk:

  1. Intakeformulier onderzoek 
  2. Toestemmingsverklaring..