smallImage

3.6.Uitgebreid observatieonderzoek

Observatie door een gedragswetenschapper biedt meer inzicht in het gedrag van de leerling en geeft handvatten voor de benodigde ondersteuning.

Duur/opbouw
Inzet 4 tot 4,5 uur, uitgebreid observatieonderzoek en verwerken van gegevens.

Aanmelding
Om een leerling aan te melden voor een onderzoek dient u twee formulieren in te (laten) vullen en aan ons te retourneren, namelijk:

  1. Intakeformulier onderzoek 
  2. Toestemmingsverklaring.