smallImage

3. Onderzoek

Voor een aantal onderzoeken is een vast tarief afgesproken. Deze tarieven zijn inclusief administratiekosten en materiaalkosten. Klik hier voor onze tarievenlijst.

 

Aanmelding Onderzoek
Om een leerling aan te melden voor een onderzoek dient u twee formulieren in te (laten) vullen en aan ons te retourneren, namelijk:

  1.  Intakeformulier onderzoek
  2. Toestemmingsverklaring.