smallImage

3. Onderzoek

Voor een aantal onderzoeken is een vast tarief afgesproken. Deze tarieven zijn inclusief administratiekosten en materiaalkosten.

Aanmelding Onderzoek
Om een leerling aan te melden voor een onderzoek dient u twee formulieren in te (laten) vullen en aan ons te retourneren, namelijk:

 

  1. Intakeformulier onderzoek 
  2. Toestemmingsverklaring voor leerlingen onder de 16 jaar of  voor leerlingen boven de 16 jaar.