smallImage

Menukaart Expertisecentrum

1. Inzet medewerkers Expertisecentrum Eenheid Zorg

1.1. Algemeen

1.2. Detachering Medewerkers Expertisecentrum

1.3. Reiskosten diensten en onderzoeken

2. Intake

2.1. PRO/LWOO aanvragen verzorgen

2.2. Advisering

3. Onderzoek

3.1. Didactisch onderzoek (het Drempelonderzoek)

3.2. Dyslexieonderzoek

3.3. Dyscalculieonderzoek

3.4. Sociaal-emotioneel onderzoek (beknopt)

3.5. Psychodiagnostisch onderzoek

3.6. Uitgebreid observatieonderzoek

4. Intelligentieonderzoek

4.1. WISC lll (Wechsler Intelligence Scale for Children)

4.2. NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

4.3. WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)

4.4. WISC Non-verbal

4.5. SON-R 6-40 

4.6. ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentie Test)

4.6. ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest)

5. Training en begeleiding voor leerlingen

5.1. ART (Aggression Replacement Training)

5.2. Faalangstreductie

5.3. SOVA (Sociale vaardigheidstraining)

5.4. Examenvreestraining

5.5. Rots en Water

5.6. (Seksuele) Weerbaarheidstraining

5.7. Individueel intensief begeleidingstraject

6. Ondersteuning scholen

6.1. Scholing

6.2. Consultatie

6.3. Coaching van docenten

6.4. Workshop "Werken met De Klassenscan"

6.5. (Vervolg)workshop "Werken met het Ontwikkelingsperspectiefplan"

6.6. Begeleiding Passend Onderwijs

6.7. Peer coaching