smallImage

1. Inzet Medewerkers EZ, Expertisecentrum

1.1. Algemeen

U kunt de volgende professionals inschakelen via het Expertisecentrum:
- Gedragswetenschapper (orthopedagoog, (GZ-)psycholoog)
- Schoolcontactpersoon (SOT deelname)
- Psychologisch medewerker
- Begeleider Passend Onderwijs (BPO)
- Overstapcoach
- Remedial teacher
- Administratief medewerker (gericht op intakewerkzaamheden)

U kunt een op maat gemaakte vrijblijvende offerte aanvragen.

 1.2. Detachering (structureel)

Voor minimaal een half jaar inzet vanuit het Expertisecentrum, geldt een gereduceerd tarief dat bij:

  • Inzet psycholoog, orthopedagoog (reële werktijd)
  • Inzet Psychologisch testassistente (reële werktijd)

Inclusief administratiekosten, reiskosten, dekking vervanging ziekte, gebruik van toets- en testmaterialen, professionalisering, scholing en verlof (levensfase bewust personeelsbeleid).

Om de kwaliteit van onze medewerkers te waarborgen verwachten we dat een fulltime (1 fte) gedetacheerde medewerker 100 uur op jaarbasis bij het expertisecentrum terugkomt voor deskundigheidsbevordering, overleg en overig (reistijd naar ons, etc.). Bijvoorbeeld bij een betrekking van 0,2 fte is dit 20 uur en bij een betrekking van 0,3 fte is dit 30 uur op jaarbasis.

1.3. Reiskosten diensten en onderzoeken

Gewenst is om testen, toetsen en onderzoeken af te nemen op onze werklocatie op de Slaak. Als dit niet mogelijk is worden reiskosten apart in rekening gebracht.