smallImage

4.1. WISC V (Wechsler Intelligence Scale for Children)

De WISC V is de nieuwste individuele intelligentietest. Er komt een totale intelligentiescore, verbale IQ-score en een performale IQ-score uit. 

Doelgroep
Kinderen van 6 tot en met 16 jaar oud die de Nederlandse taal voldoende beheersen. 

Afname onderzoek
De a
fname duurt circa twee uur en wordt op de IPad afgenomen. De uitslag wordt teruggekoppeld middels een uitgebreid verslag. 

Aanmelding
Om een leerling aan te melden voor een onderzoek dient u twee formulieren in te (laten) vullen en aan ons te retourneren, namelijk:

  1. Intakeformulier onderzoek 
  2. Toestemmingsverklaring.