smallImage

4.3. WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)

De WAIS is een veelgebruikte individuele intelligentietest. De test kan worden afgenomen zonder dat persoon hoeft te kunnen lezen of te schrijven. Er komt een totale intelligentiescore, verbale IQ-score en een performale IQ-score uit. 

Doelgroep
Personen van 16 jaar tot 84 jaar oud die de Nederlandse taal voldoende beheersen. 

Afname onderzoek
De intelligentietest bestaat uit 12 subtesten. De afname duurt circa twee uur. De uitslag wordt teruggekoppeld middels een uitgebreid verslag. 

Aanmelding
Om een leerling aan te melden voor een onderzoek dient u twee formulieren in te (laten) vullen en aan ons te retourneren, namelijk:

  1. Intakeformulier onderzoek 
  2. Toestemmingsverklaring.