smallImage

4.2. NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) wordt afgenomen voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs.

Doelgroep
Leerlingen uit groep 8 en 1e, 2e en 3e klas van het voortgezet onderwijs. 

Afname onderzoek
De test wordt in groepsverband afgenomen en bestaat uit zes subtesten. Het onderzoek duurt circa 2 uur.

Aanmelding
Om een leerling aan te melden voor een onderzoek dient u twee formulieren in te (laten) vullen en aan ons te retourneren, namelijk:

  1. Intakeformulier onderzoek 
  2. Toestemmingsverklaring.