smallImage

Intelligentieonderzoek

Soms gaat het niet goed gaat met een leerling op school. Docenten vragen zich af of de leerling het niveau wel aan kan of dat er andere oorzaken zijn waardoor de schoolprestaties achterblijven. In zo’n geval kan een intelligentieonderzoek antwoord geven op de vraag of de leerling presteert naar zijn vermogen.

Inhoud
In overleg met de school, de leerling en ouders zal gekozen worden voor een van de beschikbare intelligentietesten: 
- Individuele intelligentietesten (WISC-V en WAIS-III)
- Groepsintelligentietesten (NIO, ADIT)
- Non-verbale intelligentietest (WNV, SON-R)

Aanmelding
Om een leerling aan te melden voor een onderzoek dient u twee formulieren in te (laten) vullen en aan ons te retourneren, namelijk:

  1. Intakeformulier onderzoek 
  2. Toestemmingsverklaring.