smallImage

2. Intake

2.1. PRO/LWOO aanvragen verzorgen
Op verzoek verzorgen wij de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs en aanwijzing voor het LWOO.

2.2. Advisering
Een gedragswetenschapper van het Expertisecentrum kan deelnemen aan de intake vergaderingen om advies te geven voor het plaatsingsniveau en de benodigde extra begeleiding van leerlingen.

 

Het is een vereiste dat ouders toestemming hebben verleend voor het afnemen van het onderzoek en het verstrekken van de onderzoeksgegevens aan de school. We hebben een toestemmingsverklaring gemaakt die hiervoor gebruikt kan worden, zie hier. Deze toestemmingsverklaring kun je bijvoorbeeld laten tekenen bij de inschrijving.