Nieuw logo Eenheid Zorg

Eenheid Zorg presenteert met trots de nieuwe logo’s. De Eenheid Zorg bestaat uit twee onderdelen, namelijk het OPDC en het Expertisecentrum. Het onderscheid tussen de onderdelen en de inhoud van onze diensten kwam onvoldoende naar voren in de oude logo’s. In samenwerking met Martijn La Feber hebben we daarom gewerkt aan een nieuw en fris ontwerp dat past bij onze visie en ons leidend principe: Eenheid Zorg stuurt, steunt en inspireert.

De driehoek in het logo staat voor de drie partijen die een belangrijke rol spelen binnen Eenheid Zorg, namelijk de leerling, zijn of haar ouders en de docent. Door hun samenwerking kunnen zij elkaars pedagogische en onderwijskundige ontwikkeling versterken. Hierin vormen wij een eenheid, dat we bestaan uit drie teams, is terug te zien in de eigen kleuren per onderdeel. 

Share post