Lara Bervoets is per 1 december 2022 de nieuwe teamleider van het Expertisecentrum !

Lara Bervoets is per 1 december 2022 begonnen als teamleider van het Expertisecentrum. 

Lara is een Gz-psycholoog en is ooit haar loopbaan begonnen als schoolpsycholoog bij een school voor praktijkonderwijs en een lyceum. Veel langer werkte zij in de residentiële zorg als behandelcoördinator, eerst een aantal jaren binnen justitie (Den Engh), de afgelopen 10 jaar binnen de gesloten jeugdzorg (Schakenbosch), waar kinderen met complexe zorgproblemen, gedrags- en psychiatrische problematiek en vaak ook een licht verstandelijke beperking werden opgenomen voor behandeling. De laatste jaren daar hield zij zich vooral bezig met de coördinatie van het diagnostiekteam en was zij werkzaam als traumabehandelaar. Het afgelopen jaar was zij werkzaam binnen de specialistische Jeugd GGZ (Opvoedpoli) waar zij kinderen en gezinnen in de leeftijd van 6-18 behandelde.

Wij zijn blij dat Lara ons team komt versterken!

Share post