Eenheid Zorg stuurt, steunt en inspireert

Ruim een jaar geleden is met medewerkers van de Eenheid Zorg een traject gestart om het imago en de dienstverlening meer glans te geven. Zo wordt er sterker ingezet op de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de Eenheid Zorg;  het Expertisecentrum en het OPDC-Rotterdam.

Om alle ketenpartners meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die vanuit de Eenheid Zorg plaats vinden is er een nieuwe visie ontwikkeld en is de website geheel vernieuwd. Als klap op de vuurpijl zijn ook de logo’s met de tijd meegegaan. 

 

Je hebt het zelf kunnen zien; de Eenheid Zorg stuurt, steunt en inspireert!

Share post