De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs

De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs 

Vanuit Expertisecentrum Eenheid Zorg vond in de periode 2020-2023 het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’ plaats. Het project is een samenwerking tussen LMC-VO, Yulius, Koers VO, BOOR, CVO, EUR, De Waag en gemeente Rotterdam. Vanuit deze samenwerking zijn er voor diverse doelgroepen trainingen, instructiefilmpjes en werkwijzers tot stand gekomen: 

Werkwijzer ‘Herken de signalen en weet wat te doen’

Het liefst voorkom je incidenten in de klas of school, maar dat is niet is niet altijd mogelijk. Vroegtijdig actie ondernemen bij zorgen of signalen kan helpen voorkomen dat spanning bij een leerling oploopt. De werkwijzer ‘Herken de signalen en weet wat te doen’ biedt onderwijsprofessionals handelingsperspectief bij het omgaan met agressie en wapenbezit in de klas.

Download de werkwijzer via onderstaande link.

[ PDF werkwijzer Herken de signalen en weet wat te doen ]

Meer informatie over (de totstandkoming van) de werkwijzer vind je hier.

[ PDF Informatie bij werkwijzer Herken de signalen en weet wat te doen ]

In drie korte informatieve video’s geven collega’s Cursey en Ismail tips rondom dit thema.

  1. Voorbereiden: check!
  2. Tips bij oplopende spanning
  3. Impact van agressie op jou als docent en je leerlingen

Werkwijzer ‘Samenwerken met ouders’

Voor een optimale ontwikkeling van de leerling is het belangrijk dat het contact tussen school en ouders goed is. Door vanaf de start te investeren in een wederzijdse samenwerking, zorg je voor een positieve basis waarop je ook op moeilijke momenten terug kunt vallen. De werkwijzer ‘Samenwerken met ouders’ biedt onderwijsprofessionals handelingsperspectief bij het contact en de samenwerking met ouders rondom agressie en wapenbezit.

[ PDF werkwijzer Samenwerken met ouders ]

[ PDF Informatie bij werkwijzer Samenwerken met ouders ]

In drie korte informatieve video’s geven collega’s Lisette en Najima tips rondom dit thema.

  1. Samenwerken met ouders: een positieve basis
  2. Samenwerken met ouders bij een incident
  1. Samenwerken met ouders: nazorg

Conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’

Vanuit het project werd op donderdag 22 september 2022 de conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’ georganiseerd in De Kuip. Deze middag stond in het teken van verbinding en samenwerking rondom de aanpak en preventie van agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren. Ruim 500 Rotterdamse professionals uit onder andere onderwijs, hulpverlening, politie, gemeente, sociaal- en jongerenwerk waren hierbij aanwezig.

De conferentie werd geopend door onderwijswethouder Said Kasmi. Prof. dr. Frank Weerman (EUR) presenteerde het rapport ‘Het is een probleem, maar niet voor mij’, over de achtergronden van wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam. Gastheer Karim Amghar leidde een podiumgesprek tussen onderwijs, politie en jongerenwerk met als rode draad: ‘Wat speelt er, wat kunnen we daaraan doen én hoe kunnen we daarin samenwerken?’

In 10 inspiratiesessies werd de diepte ingegaan door experts (vanuit het) Nederlands Jeugdinstituut, Expertisecentrum Sociale Veiligheid, Stichting Criminal Minded, Ismail Aghzanay, Yulius, Hogeschool Rotterdam, politie, Jongerenwerk op Zuid, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en gemeente Rotterdam.

Kijk voor een samenvatting van de dag:

Het podiumgesprek kun je ook terugkijken:

 

Share post