CONFERENTIE ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’

De conferentie is onderdeel van het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’. Een project van LMC-VO, gemeente Rotterdam, Yulius, Koers VO, BOOR, CVO, Erasmus Universiteit Rotterdam en De Waag. Het project is gestart in schooljaar 2020-2021 en is gericht op het versterken van de sociale veiligheid in en rondom het onderwijs, in het bijzonder bedoeld om agressie en wapenbezit tegen te gaan.

Uit het eerste projectjaar kwam naar voren dat onderwijs en onderwijspartners elkaar niet altijd gemakkelijk vinden. De wens om meer samen te werken en elkaars expertise in te zetten ís er echter wel. Zo ontstond het idee om een middag te organiseren waarin het Rotterdamse v(s)o en partnerorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en inspireren: de conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’.

De middag start met een podiumgesprek door gastheer en gespreksleider Karim Amghar (o.a. Rotterdamse onderwijsprofessional) met als rode draad: ‘Wat speelt er, wat kunnen we daaraan doen én hoe kunnen we daarin samenwerken?’ Om kennis en ervaring rondom agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren te delen zijn tien inspiratiesessies geïnitieerd door de projectgroep. De inspiratiesessies worden verzorgd door experts uit onderwijs en partnerorganisaties.

De inspiratiesessie ‘Samenwerken met ouders aan veilige scholen’ komt voort uit één van de projectonderdelen: het ondersteunen van de Rotterdamse v(s)o-scholen bij het versterken van de samenwerking met ouders ter preventie van agressie en wapenbezit. Bij dit projectonderdeel is lector Mariëtte Lusse van Hogeschool Rotterdam betrokken als expert vanuit de wetenschap; drie medewerkers ouderbetrokkenheid vanuit de betrokken schoolbesturen van het project vervullen een rol van expert uit de praktijk. Op basis van interviews met ouders is een werkwijzer ontwikkeld om onderwijsprofessionals te helpen de samenwerking met ouders te verbeteren rond agressie en het voorkomen daarvan. De werkwijzer wordt gelanceerd tijdens de inspiratiesessie op 22 september. Samira Lamkharrat, o.a. werkzaam als medewerker ouderbetrokkenheid bij het Experience College, is één van de drie experts uit de praktijk die hierbij betrokken is.

 

Interview met Samira Lamkharrat, medewerker ouderbetrokkenheid, Experience College

"Een goede basis voor samenwerking kost tijd, het is een investering."

Hoe ben je betrokken bij het project en waarom vind je het belangrijk om eraan bij te dragen?

“Het is een probleem dat steeds meer voorkomt, dus toen ik gevraagd werd om mee te werken aan dit project was ik meteen geïnteresseerd. Ik denk mee over de uitvoering, ik heb interviews afgenomen bij ouders, ik adviseer over de werkwijzer en ik geef een inspiratiesessie tijdens de conferentie op 22 september. Ik geloof oprecht dat je het verschil kan maken in het leven van leerlingen en hun ouders. Zo lang je ziet wat het uiteindelijke doel is: dat leerlingen terechtkomen waar ze willen, op een zo goed mogelijke manier.”

Je hebt ouders geïnterviewd over situaties waarin hun kind te maken had met agressie of wapenbezit. Hoe vond je het om dat te doen?

“Ik vond het heel spannend, maar ook super interessant. Bij de ene ouder ligt het onderwerp gevoeliger dan bij de andere ouder. Ik ben bewust op zoek gegaan naar verschillende type ouders om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Je leert er zelf ook van, want ouders geven je ook terug waar ze ontevreden over zijn. Veel van wat ik meekreeg van ouders heb ik ook weer doorgegeven aan collega’s.”

Kun je een voorbeeld geven van iets dat je uit de interviews hebt geleerd en aan collega’s hebt doorgegeven?

“Tips over wat scholen goed doen bij incidenten en wat beter zou kunnen, en welke verwachtingen ouders daarin hebben van school. Een voorbeeld is een moeder waarvan het kind betrokken was bij een heftig incident met veel agressie. Bij een gesprek met school en ouders, gaf de school aan dat het niet de eerste keer was en er al meerdere, kleinere, incidenten waren geweest. De moeder is daar echter nooit over geïnformeerd en had graag veel eerder een gesprek willen hebben met school. Daarnaast heb ik ook veel mooie dingen gehoord: hoe tevreden ouders waren over het contact met school of hoe goed school een situatie had opgelost.”

De inzichten uit de interviews zijn vertaald naar een werkwijzer voor mentoren en ondersteuningscoördinatoren. Wat denk je dat collega’s straks kunnen met de werkwijzer?

“Ik geloof heel erg in preventief werken; dat we ervoor zorgen dat we voorkomen dat vervelende situaties zich voordoen. Mocht er sprake zijn van agressie of wapenbezit, helpt de werkwijzer je om voorbereid te zijn en er op een goede manier mee om te gaan. Er staan tips in die je misschien diep van binnen wel weet of die je wel kan bedenken. Maar als er iets gebeurt, geef je al snel een eerste menselijke reactie; de werkwijzer kan je helpen te reageren vanuit je professionele rol. De werkwijzer kan ook een aanleiding zijn om het onderwerp bespreekbaar te maken binnen je team.”

Heb je tips of advies voor andere professionals voor het contact en de samenwerking met ouders bij wapenbezit of agressie?

“Ik denk dat het belangrijkste is dat je investeert in kennismaking, inzicht hebt in de thuisomgeving van het kind en oprechte interesse toont: kén je leerlingen en hun ouders. Als school en ouders pas verwachtingen en doelen naar elkaar uitspreken naar aanleiding van een negatieve gebeurtenis, zeker bij agressie of wapenbezit, dan ga je tegenover elkaar staan. Dat kan je voorkomen door al een band te creëren met ouders. Op het moment dat ouders geen vertrouwen hebben in de docent of mentor is het lastiger om een open en eerlijk gesprek te hebben, op één lijn te staan en gezamenlijke doelen te zien. Een goede basis voor samenwerking kost tijd, het is een investering, maar je hebt er de rest van de schooltijd van het kind profijt van.”

 

Benieuwd naar deze inspiratiesessie? Klik hier voor meer informatie: Inspiratiesessie 6 - Onderwijs010

Sophie Damman, projectmedewerker ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’

“Deze conferentie is een eerste stap in het versterken van de samenwerking en de verbinding tussen het onderwijs en partners; we hopen dat deelnemers na deze dag nieuwe inzichten hebben opgedaan en hun netwerk met nieuwe contacten hebben verrijkt. Het thema is helaas actueel en gevoelig, het is dus belangrijk om elkaar te vinden.” geeft Sophie aan.

 

Ben jij erbij op 22 september? Het programma vind je hier: Conferentie agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren - Onderwijs010. Schrijf je in voor twee inspiratiesessies via deze link.

Deelname is gratis, maar schrijf je snel in, want vol is vol!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het project, de werkwijzer, simulatie of de conferentie? Neem contact op met projectleider Nadine de Boer (ndboer@lmc-vo.nl).

Lees in de vorige editie over het project: Sociale veiligheid Project: sociale veiligheid - e-magazine #10

Share post